14 ELITE

Head Coach: Dayna Sechrest

Asst. Coach: TBA

892

605

686

842

164

578

974

952

730

556

15 ELITE (S)

Head Coach: Audrey Goldsberry

Asst. Coach: TBA

611

413

290

849

251

578(15U)

556

451

886(15U)

941

952

673

15 ELITE (V)

Head Coach: Morgan Heath

Asst. Coach: Jordan Heath

695

455

765

816

838

650

458

600

827